1028 :באנים שניתנו  1697 :התחברויות שנחסמו  1366 :מיוטים שניתנו  10 :שרתים 

בדיקה

מפה שחקנים שם השרת משחק אבטחה מערכת
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...1028 :באנים כוללים
אורך שם תאריך\שעה מוד
Permanent ez 08-09-20 23:24 MOD
Permanent tence 08-09-20 21:17 MOD
Permanent Pinokim 08-09-20 19:49 MOD
Permanent @le 08-09-20 19:32 MOD
30 min (E) IDK 08-09-20 19:03 MOD
Permanent jibava2760 08-09-20 18:14 MOD
2 d asunaasfuck 08-09-20 18:09 MOD
1 d ריקרדו מלך הח... 08-09-20 17:15 MOD
1 d vladi 08-09-20 15:21 MOD
Permanent יאנגמיןסון 08-09-20 14:13 MOD
1366 :מיוט\גאג כוללים
אורך שם תאריך\שעה סוג
10 min osmo 08-09-20 23:48 MOD
5 min (E) Profesor 08-09-20 23:46 MOD
15 min (E) Lior 08-09-20 23:38 MOD
30 min AHAA 08-09-20 23:38 MOD
30 min SHTOK 08-09-20 23:36 MOD
5 min (E) Lior 08-09-20 22:55 MOD
30 min (E) Lior 08-09-20 22:55 MOD
15 min (E) ShenPtzutza 08-09-20 22:36 MOD
5 min (U) DORON 08-09-20 22:19 MOD
30 min (E) idozer28 08-09-20 20:01 MOD