813 :באנים שניתנו  1198 :התחברויות שנחסמו  884 :מיוטים שניתנו  10 :שרתים 

בדיקה

מפה שחקנים שם השרת משחק אבטחה מערכת
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...813 :באנים כוללים
אורך שם תאריך\שעה מוד
Permanent SavtaShelhaAlHaGrill 07-12-20 10:02 MOD
Permanent SHIFTO 07-12-20 03:38 MOD
Permanent RizLa 07-12-20 03:34 MOD
Permanent yuval.abramov 07-12-20 01:00 MOD
Permanent KOSTA Smurf 07-12-20 00:56 MOD
Permanent אדיר אלעד 07-11-20 23:12 MOD
Permanent 6 fps 07-11-20 23:11 MOD
Permanent steve anime 07-11-20 20:46 MOD
Permanent אמא שלכם זונה 07-11-20 20:07 MOD
30 min (E) AR1Roy 07-11-20 17:10 MOD
884 :מיוט\גאג כוללים
אורך שם תאריך\שעה סוג
15 min A Bit Closer To Heaven 07-12-20 13:53 MOD
15 min (E) Mozzilaᶠᶸᶜᵏᵧₒ... 07-12-20 13:34 MOD
30 min (E) A Bit Closer To Heaven 07-12-20 13:10 MOD
30 min (E) TenLiLevaD || RIP - KoB3 07-12-20 11:50 MOD
15 min (E) TenLiLevaD || RIP - KoB3 07-12-20 11:49 MOD
30 min (E) PSV עורך דין כר... 07-12-20 06:27 MOD
30 min (E) PSV עורך דין כר... 07-12-20 06:25 MOD
30 min (E) ronen artik malabi kar 07-12-20 03:52 MOD
15 min (E) not rot 07-12-20 01:08 MOD
30 min (U) not rot 07-12-20 01:07 MOD