468 :באנים שניתנו  1030 :התחברויות שנחסמו  967 :מיוטים שניתנו  11 :שרתים 

!כאן תוכלו לצפות ברשימת השרתים, רשימת המיוטים והגאגים ולצפות ברשימת המחוברים לשרתים

מפה שחקנים שם השרת משחק אבטחה מערכת
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...468 :באנים כוללים
אורך שם תאריך\שעה מוד
1 d no nickname present 11-18-19 18:31 MOD
1 hr (E) ◭ Nexos ◮ 11-18-19 17:10 MOD
15 min (E) fayezhammoudi110 11-18-19 16:50 MOD
Permanent hahaah noobbbbbb 11-18-19 16:42 MOD
30 min (E) no nickname present 11-18-19 16:09 MOD
Permanent ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ 11-18-19 11:04 MOD
30 min (E) fayezhammoudi110 11-17-19 23:36 MOD
Permanent sSzJ 11-17-19 21:32 MOD
Permanent smail2205 11-17-19 21:23 MOD
Permanent =Foxy= 11-17-19 16:59 MOD
967 :מיוט\גאג כוללים
אורך שם תאריך\שעה סוג
1 min (U) Neo ^_^ 11-18-19 18:09 MOD
30 min (U) WarBeast 11-18-19 18:01 MOD
1 min (U) always תמיד בשבי... 11-18-19 17:41 MOD
30 min (E) e1sy 11-18-19 17:15 MOD
30 min (E) Dogi StaR 11-18-19 17:08 MOD
30 min (E) Dogi StaR 11-18-19 17:08 MOD
30 min (E) e1sy 11-18-19 17:08 MOD
30 min (E) Boy simsones 11-18-19 16:55 MOD
15 min (E) ◭ Nexos ◮ 11-18-19 16:33 MOD
15 min (U) ◭ Nexos ◮ 11-18-19 16:32 MOD